سرور مجازی SSD انگلستان

ENVPS-1 SSD

رم 1 گیگ
پردازنده 1 هسته
هارد 20 گیگ SSD
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر رد استیشن - انگلستان

ENVPS-2 SSD

رم 2 گیگ
پردازنده 2 هسته
هارد 30 گیگ SSD
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر رد استیشن - (انگلستان)

ENVPS-3 SSD

رم 3 گیگ
پردازنده 2 هسته
هارد 35 گیگ SSD
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر رد استیشن - (انگلستان)

ENVPS-4 SSD

رم 4 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 50 گیگ SSD
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر رد استیشن - (انگلستان)

ENVPS-5 SSD

رم 6 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 60 گیگ SSD
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر رد استیشن - (انگلستان)

ENVPS-6 SSD

رم 8 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 80 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر رد استیشن - (انگلستان)