مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن 16 اسلات -

آپتایم : 99.9% تضمینی
پینگ بسیار پایین
قابلیت اتصال دامین
قابل وصل شدن با اینترنت سیم کارت
ترافیک آپلود دانلود : نامحدود !
بر روی آخرین ورژن تیم اسپیک : 3.0.13.6
Licensed hosting provider

پلن 32 اسلات -

آپتایم : 99.9% تضمینی
پینگ بسیار پایین
قابلیت اتصال دامین
قابل وصل شدن با اینترنت سیم کارت
ترافیک آپلود دانلود : نامحدود !
بر روی آخرین ورژن تیم اسپیک : 3.0.13.6
Licensed hosting provider

پلن 64 اسلات -

آپتایم : 99.9% تضمینی
پینگ بسیار پایین
قابلیت اتصال دامین
قابل وصل شدن با اینترنت سیم کارت
ترافیک آپلود دانلود : نامحدود !
بر روی آخرین ورژن تیم اسپیک : 3.0.13.6
Licensed hosting provider

پلن 128 اسلات -

آپتایم : 99.9% تضمینی
پینگ بسیار پایین
قابلیت اتصال دامین
قابل وصل شدن با اینترنت سیم کارت
ترافیک آپلود دانلود : نامحدود !
بر روی آخرین ورژن تیم اسپیک : 3.0.13.6
Licensed hosting provider

پلن 512 اسلات -

آپتایم : 99.9% تضمینی
پینگ بسیار پایین
قابلیت اتصال دامین
قابل وصل شدن با اینترنت سیم کارت
ترافیک آپلود دانلود : نامحدود !
بر روی آخرین ورژن تیم اسپیک : 3.0.13.6
Licensed hosting provider

پلن 1024 اسلات -

آپتایم : 99.9% تضمینی
پینگ بسیار پایین
قابلیت اتصال دامین
قابل وصل شدن با اینترنت سیم کارت
ترافیک آپلود دانلود : نامحدود !
بر روی آخرین ورژن تیم اسپیک : 3.0.13.6
Licensed hosting provider

موزیک بات سرور تیم اسپیک -

آپتایم 99.8 ٪ تضمینی
ارایه آهنگ های دلخواه با سبک های مختلف
ارایه با بهترین کیفیت و بدون
ارایه بر روی آی پی تیم اسپیک شما

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.93.74.227) وارد شده است.