سرور مجازی SSD ایران

IRVPS-1 SSD

رم 1 گیگ
پردازنده 1 هسته
هارد 20 گیگ SSD PRO
ترافیک مصرفی 200 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-2 SSD

رم 2 گیگ
پردازنده 2 هسته
هارد 30 گیگ SSD PRO
ترافیک مصرفی 400 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-3 SSD

رم 3 گیگ
پردازنده 2 هسته
هارد 40 گیگ SSD PRO
ترافیک مصرفی 600 گیگابایت !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-4 SSD

رم 4 گیگ
پردازنده 3 هسته
هارد 50 گیگ SSD PRO
ترافیک مصرفی 1 ترابایت !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-5 SSD

رم 6 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 60 گیگ SSD PRO
ترافیک مصرفی 1.5 ترابایت
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-6 SSD

رم 8 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 70 گیگ SSD PRO
ترافیک مصرفی 2 ترابایت
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت