سرور مجازی نامحدود ایران

IRVPS-1 Unlimited

رم 1 گیگ
پردازنده 1 هسته
هارد 30 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-2 Unlimited

رم 2 گیگ
پردازنده 2 هسته
هارد 40 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-3 Unlimited

رم 3 گیگ
پردازنده 2 هسته
هارد 50 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-6 Unlimited

رم 8 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 80 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-5 Unlimited

رم 6 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 70 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-4 Unlimited

رم 4 گیگ
پردازنده 3 هسته
هارد 60 گیگ
ترافیک مصرفی نامحدود !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت