سرور مجازی اقتصادی ایران

سرور مجازی اقتصادی ایران

IRVPS-1

رم 1 گیگ
پردازنده 1 هسته
هارد 30 گیگ
ترافیک مصرفی 200 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-2

رم 2 گیگ
پردازنده 2 هسته
هارد 40 گیگ
ترافیک مصرفی 400 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-3

رم 3 گیگ
پردازنده 2 هسته
هارد 50 گیگ
ترافیک مصرفی 600 گیگابایت !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-4

رم 4 گیگ
پردازنده 3 هسته
هارد 60 گیگ
ترافیک مصرفی 1 ترابایت !
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-5

رم 6 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 70 گیگ
ترافیک مصرفی 1.5 ترابایت
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت

IRVPS-6

رم 8 گیگ
پردازنده 4 هسته
هارد 80 گیگ
ترافیک مصرفی 2 ترابایت
پورت 1 گیگابیت
مجازی ساز vmware
دیتاسنتر پارس آنلاین - افرانت